Tập đoàn Discovery và các hoạt động thể thao nâng cao trí lực

Ngày 08 Tháng 08 năm 2022
|
Chia sẻ bài viết

Những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh doanh, ban lãnh đạo Tập đoàn còn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong đội ngũ cán bộ công nhân viên, góp phần rèn luyện thể chất, cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho mọi người.

Tập đoàn tổ chức các giải bóng đá thường niên để khuyến khích tinh thần TDTT rèn luyện sức khóe cho cán bộ công nhân viên, phong trào được toàn thể công nhân viên tham gia nhiệt tình, qua từng giải đấu bên cạnh việc rèn luyện thể chất còn giúp gia tăng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các bộ phận, phòng ban trong công ty. Tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng.

 

Bài viết liên quan