VỀ CHÚNG TÔI

Sau gần 15 năm hoạt động, thương hiệu Discovery Group ngày càng khẳng định được uy tín trên thị trường, xác lập vị trí hàng đầu về đầu tư bất động sản. Chúng tôi tự hào là kênh đầu tư bất động sản lớn nhất và mang lại lợi nhuận tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.

Dựa án hoàn thành
0
Giải thưởng đạt được
0

Nhiệm vụ của chúng tôi

Discovery Group không ngừng đổi mới, thúc đẩy đầu tư một cách toàn diện nhằm phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thông minh, giá cả hợp lý và thân thiện môi trường góp phần mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Tầm nhìn

Discovery Group không ngừng đổi mới, thúc đẩy đầu tư một cách toàn diện nhằm phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thông minh, giá cả hợp lý và thân thiện môi trường góp phần mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

DỰ ÁN NỔI BẬT

Giải thưởng lớn nhất của tập đoàn là góp phần tạo nên lợi ích cho cộng đồng

Kiến tạo không gian sống tốt hơn

Chủ tịch Discovery Group

Tin tức & Sự kiện

Đối tác

Proudly powered by Wpopal.com