Ecotourism investment

Kinh doanh du lịch gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường là định hướng của Discovery Group cho hoạt động kinh doanh du lịch.

Thiên nhiên ban tặng cho con người những phong cảnh tuyệt đẹp nhưng rất nguyên sơ, hoang dã. Để biến những tác phẩm của thiên nhiên trở thành một tuyệt phẩm cần có thêm sự cải tạo xây dựng của con người.

Vì vậy, trong những năm vừa qua, Discovery Group đã đầu tư, cải tạo một số khu cảnh quan thiên nhiên thành các khu du lịch sinh thái để phục vụ hoạt động du lịch và góp phần phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.