Đầu tư các dự án Bất động sản

Các dự án Tập đoàn Discovery khảo sát, nghiên cứu, triển khai đầu tư được kể đến như:

1. Dự án khu nghỉ dưỡng Discovery Mộc Châu

2. Dự án khu nhà hỗn hợp Discovery Tứ Hiệp 

3. Dự án Discovery Lotus

4. Dự án Discovery Star

5. Dự án Discovery Luxury

6. Discovery Paradise

7. Dự án Discovery Capital

8. Dự án Discovery Hạ Long

9. Dự án Discovery Riverside Cần Thơ

10. Dự án Discovery NEW