Đầu tư sản xuất Pin năng lượng mặt trời màng mỏng Nano Plasma cao tần

Dự án“Sản xuất pin mặt trời màng mỏng”là một dự án ứng dụng công nghệ vật liệu nano trong lĩnh vực năng lượng mới, ngành năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời trên cơ sở sử dụng sản phẩm pin năng lượng mặt trời màng mỏng. Quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm pin năng lượng mặt trời màng mỏng để sản xuất điện năng là một chu trình khép kín như sau: Với nguồn nguyên liệu cát trắng sau khi được chế biến, tinh lọc thành loại nguyên liệu cát đạt yêu cầu chất lượng sẽ sản xuất kính TOC, tiếp đến là sản xuất pin năng lượng mặt trời màng mỏng; 

Với sản phẩm pin năng lượng mặt trời màng mỏng sẽ tiến hành xây dựng một nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới. Toàn bộ các sản phẩm của dự án gồm nguyên liệu cát trắng sau khi chế biến, tinh lọc, kính TOC, pin năng lượng mặt trời màng mỏng đều là các sản phẩm được bán ra cho nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Các ứng dụng khác của sản phẩm:

- Nhà máy điện pin mặt trời cung cấp năng lượng điện tử dân dụng, năng lượng tái tạo;

- Pin mặt trời thông dụng kết hợp với đèn LED có công suất cao cho kỹ thuật chiếu sáng hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng;

- Tòa nhà thông minh (smart building) tự cung cấp năng lượng;

- Xe điện xăng (Hybrid car) dùng năng lượng sạch và giảm khí thải;

- Năng lượng mặt trời cho đèn tín hiệu giao thông;

- Các thiết bị năng lượng mặt trời dùng trong sân vườn;

- Các thiết bị dùng trong không gian vũ trụ.