Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Trân trọng để bền vững!

 

Gía trị cốt lõi của Discovery group như chiếc la bàn chỉ hướng, quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn cũng như sự gắn kết bền chặt cùng các nhà đầu tư xây dựng lên một kênh đầu tư bất động sản giá trị và nhiều lợi nhuận nhất trong mọi thời đại.

Theo đó, ngay từ khi mới thành lập chúng tôi luôn đặt khách hàng làm mục tiêu phát triển cho Tập đoàn. Nhu cầu của khách hàng là thước đo của chúng tôi. Chất lượng bất động sản là do khách hàng đánh giá. Do vậy, chúng tôi đặt nguyên tắc trân trọng khách hàng lên hàng đầu làm giá trị cốt lõi trong kinh doanh.

Đặc biệt, khách hàng của Discovery hầu hết là những nhà đầu tư chiến lược hàng đầu trên thế giới, những khách hàng bất động sản có phân khúc cao... Đây thường là những người nắm bắt công nghệ thông tin rất nhanh nhạy và có nhu cầu và tính thẩm mỹ cao. Do đó, trân trọng khách hàng để có thể nắm bắt xu thế hiện đại trên thế giới là điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, không phải trân trọng khách hàng để đạt mục tiêu cá nhân. Mà chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi chúng  tôi đặt mình ở vị trí khách hàng, coi khách hàng như chính người thân của Discovery group thì chúng tôi mới hiểu được những giá trị khách hàng đem lại. Đó không hẳn là nguồn lợi kinh tế mà từ chính những nhu cầu, lợi ích của khách hàng, Discovery mới có thể xây dựng lên những chiến lược dài hơi phát triển trong xu thế hội nhập.

Chúng tôi tin rằng chỉ có trân trọng khách hàng, Discovery mới có sự phát triển vững chắc như ngày hôm nay. Và chỉ có trân trọng khách hàng mới có thể đưa Discovery tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Thực tế, nguyên tắc Trân trọng khách hàng được xuất phát từ giá trị văn hóa lâu đời của tập đoàn với thông điệp: "Trân trọng đồng nghiệp là Trân trọng bản thân, Trân trọng đối tác là Trân trọng Tập đoàn, Và luôn trân trọng trong hợp tác để đi xa hơn, bền vững hơn.

Đội ngũ nhân lực của Discovery group luôn làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Họ luôn có cảm giác an toàn trong công việc vì được làm trong môi trường trân trọng giá trị của nhau. Con người của Discovery luôn cảm thấy tự do phát triển với chính sách cạnh tranh công bằng, bởi đối với Discovery sự phát triển của cá nhân cũng là  sự phát triển chung của tập thể, sự phát triển của nhân viên cũng là sự phát triển của tập đoàn và ngược lại.

Dựa trên nguyên tắc trân trọng, Discovery luôn đặt trách nhiệm của mình trong mỗi công trình, dự án, cộng đồng dân cư mà tập đoàn thi công. Chúng tôi tin tưởng rằng, giá trị của mỗi sản phẩm Discovery group mang lại sẽ chinh phục thị yếu khách hàng trên toàn thế giới.