Tin tức

Lãnh đạo Tập đoàn Discovery đàm phán hợp đồng chiến lược với Tập đoàn TOPO

 

4 LÝ DO KHIẾN DOANH NGHIỆP TIẾP TỤC “LỖ” KHI MỞ CỬA LẠI SAU KHỦNG KHOẢNG
 
- Doanh thu ở đáy, những khoản chi phí nuôi hệ thống khổng lồ dẫn đến lợi nhuận èo uột
 
- Bộ máy back office nặng nề, mất cân đối trong cơ cấu tổ chức, tiền chi cho bán hàng tạo doanh thu thì CẮT BỚT , mà bộ phận “ngồi bàn” thì CỒNG KỀNH
 
- Quỹ lương giảm, bị chia nhỏ cho bộ máy cồng kềnh, người tài tạo ra tiền bỏ đi vì thu nhập thấp, người ở lại thì uể oải không muốn làm nhiều hơn
 
- Chủ doanh nghiệp chậm thay đổi, thiếu quyết đoán, ôm hệ thống cũ vì ảo vọng hồi phục nhanh chóng và phá sản
 
ĐÃ ĐẾN LÚC DOANH NGHIỆP CỦA BẠN THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT!
 
➳ Tái cấu trúc doanh nghiệp, set up lại mô hình kinh doanh phù hợp với bối cảnh thị trường mới
 
➳ Xác lập lại bản đồ nhân sự, lựa chọn ra “những con sói” để tập trung nuôi lớn thay vì giữ lại cả những “tiêu sản” không còn phù hợp cho doanh nghiệp
 
➳ Xây dựng lại cơ chế lương thưởng và chế độ đãi ngộ gắn lợi ích của nhân sự với lợi nhuận của công ty
 
➳ Quản lý bước xuống cửa hàng, kèm cặp và đào tạo ra những nhân sự “thực chiến” - một đội ngũ kế cận luôn sẵn sàng lao ra “chiến trường”
 
➳ Đóng gói và nhân bản những mô hình tối ưu và những con người hiệu quả
 
➳ Tạo ra một văn hoá doanh nghiệp đủ khả năng kêu gọi được sự cống hiến của những nguồn lực sẵn có
 
TÁI TẠO LẠI DOANH NGHIỆP ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT KHỞI ĐẦU KHÁC!
 
 

Tin tức liên quan

Đầu tư bất động sản đòi hỏi phải có rất nhiều năng lực, trong đó năng lực về tài chính, năng lực về con người và năng lực về chuyên môn là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong thời điểm năm 2021 là năm có nhiều cơ hội để các công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản chớp thời cơ. 

Để thực hiện được kế hoạch đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tích luỹ được nhiều nguồn lực, đồng thời định hướng M&A là phương thức tốt để rút ngắn thời gian, phát huy tối đa nguồn lực để phát triển

10/01/2021

Thương trường khốc liệt cần hơn bao giờ hết là một con người, một tinh thần doanh nhân thực thụ. Doanh nhân Discovery Group - Doanh nhân của thời đại mới.

29/04/2020