Lĩnh vực đầu tư

Lĩnh vực đầu tư

Discovery Group

Năm 2016 Công ty bước sang một lĩnh vực kinh doanh mới là Đầu tư các khu nghỉ dưỡng (Resort), Du lịch lữ hành trong nước và Quốc tế. Để có thêm năng lực quản lý, điều hành trong lĩnh vực mới, Công ty đã cơ cấu lại thành phần, kết nạp thêm một số Cổ đông mới chuyên hoạt động về lĩnh vực Du lịch để trở thành Tổng công ty với tên gọi mới là Công ty cổ phần Discovery