M&A - Mua, bán, sáp nhập dự án

Hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam có rất nhiều dự án, doanh nghiệp không tự hoàn thiện cho mình được hết quá trình đầu tư dự án. Theo thống kê cứ 100 dự án, đặc biệt là các dự án về Bất động sản thì có tới 80 -85 % các dự án gặp khó khăn trong các khâu cốt lõi để hoàn thiện quá trình đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư, chủ đầu tư. Hầu hết các chủ đầu tư đều mắc ở các khâu: Hoạch định kế hoạch chiến lược, Nhân lực chất lượng hoặc khâu Vốn.

Đây là thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhưng cũng là cơ hội lớn của các doanh nghiệp có năng lực, định hướng tốt trong bối cảnh thị trường như hiện nay. M&A là xu thế của thời đại mới.