Giới thiệu

Triết lý kinh doanh

Uy tín và danh tiếng chính là những giá trị hàng đầu của thương hiệu mà DISCOVERY GROUP luôn gìn giữ. Thách thức lớn nhất trong thời gian tới, đó là bảo toàn và phát triển thống nhất những giá trị này đối với một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Giá trị về nguồn nhân lực

Là nhân tố có tính quyết định thành bại của Tập đoàn, tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với Discovery Group nằm ở chính sách tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chiều sâu, đi cùng một môi trường làm việc tạo điều kiện hết mình cho nhân tài cống hiến.

Giá trị về năng lực quản trị

Đối với Discovery Group năng lực quản trị đầu tiên và quan trọng nhất chính là năng lực quản lý con người. Bên cạnh năng lực truyền đạt, điều hành, hoạch định kế hoạch và quản lý, nhà quản trị phải vừa là cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp, vừa là người bạn tri tâm của các nhân viên.

Giá trị về văn hóa

Văn hóa làm nên “nhân cách” cho Tập đoàn, những cam kết nghiêm túc về trách nhiệm xã hội sẽ góp phần củng cố danh tiếng của Tập đoàn và tạo ra những liên kết mật thiết với cộng đồng.